https://www.youtube.com/watch?v=ZjvrKHtJUao

Teavituskampaania “KatrinAlert”

Iga päev jääb üle maailma teadmata kadunuks kümneid ja kümneid lapsi…
…lapsi, kes ei jõua koolist koju; lapsi, kes mänguhoos ei märka, et koduhoov on jäänud kaugele selja taha ja järsku läheb pimedaks; lapsi, kes lähevad vales peatuses bussist maha ja eksivad ära; lapsi, kelle kõrval peatub auto, mille aknast usaldusväärselt naeratav päikeseprillide ja sülekoerakesega naine kutsub teda autosse, nimetades lapsele õigesti ema nime, kinnitades lapsele, et lapse ema olevat palunud just temal lapsele täna kooli järele tulla…

Täna, 16 jaanuaril aastal 2016 alustab sihtasutus Kadunud üleriigilist teavituskampaaniat kadunud laste otsimise kiirteavitussüsteemist

Sihtasutuse Kadunud eesmärk on luua üleriigiline vabatahtlik häiresüsteem lapse kadumise korral, mis võimaldab lapse kadumise järgselt operatiivselt esimesel tunnil saata sellekohane info võimalikult paljudesse infokanalitesse üle vabariigi.

Suures plaanis näeme ette, et saame sihtasutuse Kadunud poolt saavutatud kokkuleppeid ja logistilist lahendust jagada Eesti riigistruktuuridega, kui riik on valmis liituma üleeuroopalisse kadunud laste kiirteavitussüsteemi Amber Alert Europe http://www.amberalert.eu/

Miks just täna?

16 aastat tagasi, 16 jaanuaril 2000, kaob jäljetult 13-aastane Katrin. Ta asub päeval poole kolme paiku Harjumaal Rummu asula lähedalt Veskikülast teele Rummul asulas elava sõbratari poole, et koos inglise keelt õppida. Tema otsetee Rummule viib mööda Ämari vangilaagrist. Sõbranna juurde Katrin sellel päeval ei jõua, tema kadumine on tänaseni lahenduseta…

Katrini ema nõusolekul nimetame sarnaselt Ameerika Ühendriikide ja Vene Föderatsiooni vabatahtlikele organisatsioonidele Eesti kadunud laste häiresüsteemi teadmata kadunuks jäänud Katrini nime järgi, sooviga juhtida tähelepanu 16 aastat lahendamata kadumisele ning lootuses saada uut informatsiooni, mis tooks selguse 13-aastase Katrini kadumises.

Sihtasutuse Kadunud suur eesmärk häiresüsteemi loomise abil aastaks 2016 on, et meie riigis ei jää lahendamata ühegi noorema kui 18-aastase lapse kadumine.

Me kõik, head sõbrad, saame kadumisjuhtumite lahendamisele kaasa aidata, üheks lihtsamaks viisiks on teha annetus sihtasutuse Kadunud Otsingufondi arvele: Kadunud SA EE441010220248190225, selgitus: annetus otsingufondi.

Suur aitäh kõigile kes te meile appi tulete :)