Meist

Kui kellelgi jääb laps kadunuks ja teda ei leita esimese ööpäeva jooksul, siis on see kõige jubedam katsumus, mida võib ette kujutada. Lapsevanemal peab olema kindlustunne, et tema lapse leidmiseks tehakse maksimaalselt kõik, mis võimalik, nii kiiresti ja nii põhjalikult, kui võimalik.

Etaloniks kadunud laste leidmiseks vajalike hoiatusmehhanismide vallas on USA AMBER Alert http://www.amberalert.gov/ mis on lühendatud sõnadest America’s Missing: Broadcast Emergency Responce (Ameerika kadunud lapsed: häire levitamine ja reageerimine), meenutamaks Amber Hagermani, 9-aastast tüdrukut, kes 1996. aastal Arlingtoni linnas Texase osariigis rööviti, vägistati ja mõrvati. Texasest seejärel kohaliku algatusena alguse saanud häiresüsteemi järgi rajati 2003. aastal USA-s ülemaaline häiresüsteem, mida koordineerib justiitsministri asetäitja. USA-s edastatakse AMBER Alert operatiivteateid kodanikele üle raadio- ja teleuudiste ning interneti ja SMSide vahendusel. Lisaks jõuavad teated ka erinevatele elektroonilistele reklaamtahvlitele ja Facebooki ning Google’i kasutajateni.

KatrinAlert on SA Kadunud poolt algatatud laste häiresüsteem Eestis, mille eesmärgiks on alaealise kadumise korral lapseröövi kahtlusel maksimaalselt kiiresti võimalikult laias ulatuses teavitada avalikkust abi saamise eesmärgil.

Iga päev jääb üle maailma teadmata kadunuks kümneid ja kümneid lapsi…

…lapsi, kes ei jõua koolist koju; lapsi, kes mänguhoos ei märka, et koduhoov on jäänud kaugele selja taha ja järsku läheb pimedaks; lapsi, kes lähevad vales peatuses bussist maha ja eksivad ära; lapsi, kelle kõrval peatub auto, mille aknast usaldusväärselt naeratav päikeseprillide ja sülekoerakesega naine kutsub teda autosse, nimetades lapsele õigesti ema nime ja kinnitades lapsele, et lapse ema olevat palunud just temal lapsele täna kooli järele tulla…

16 jaanuaril aastal 2016 alustas sihtasutus Kadunud üleriigilist teavituskampaaniat kadunud laste otsimise häiresüsteemist

Sihtasutuse Kadunud eesmärk on luua üleriigiline vabatahtlik häiresüsteem lapse kadumise korral, mis võimaldab lapse kadumise järgselt operatiivselt esimesel tunnil saata sellekohane info võimalikult paljudesse infokanalitesse üle vabariigi ja vajadusel edasi teistesse riikidesse.

Suures plaanis on meie eesmärgiks sihtasutuse Kadunud poolt saavutatud kokkulepppeid ja logistilist lahendust jagada Eesti riigistruktuuridega, kui riik on valmis liituma üleeuroopalisse kadunud laste häiresüsteemi Amber Alert Europe http://www.amberalert.eu/

Miks KatrinAlert?

16 aastat tagasi, 16 jaanuaril 2000, kaob jäljetult 13-aastane Katrin. Ta asub poole kolme paiku Harjumaal Rummu asula lähedalt Veskikülast teele Rummul elava sõbratari poole, et koos inglise keelt õppida. Tema otsetee Rummule viib mööda Ämari vangilaagrist. Sõbranna juurde Katrin ei jõua, tema kadumine on tänaseni lahenduseta…
Katrini ema nõusolekul nimetame sarnaselt Ameerika Ühendriikide ja Vene Föderatsiooni vabatahtlikele organisatsioonidele Eesti kadunud laste häiresüsteemi teadmata kadunuks jäänud Katrini nime järgi, sooviga juhtida tähelepanu 16 aastat lahendamata kadumisele ning lootuses saada uut informatsiooni, mis tooks selguse 13-aastase Katrini kadumises.

Me kõik, head sõbrad, saame kadumisjuhtumite lahendamisele kaasa aidata, üks lihtsamaid viise selleks on teha annetus sihtasutuse Kadunud Otsingufondi arvele: Kadunud SA EE441010220248190225, selgitus: annetus otsingufondi.

Suur aitäh kõigile kes te meile appi tulete!