Annetus

Me kõik, head sõbrad, saame kadumisjuhtumite lahendamisele kaasa aidata.
Üks lihtsamaid viise selleks on annetada sihtasutuse Kadunud arvele.

Annetades Kadunud SA arveldusarvele EE441010220248190225, /selgitus: annetus otsingufondi/ aitate SA Kadunud Otsingufondi kaudu abistada kadunud inimese lähedasi kadumisjuhtumite uurimiseks erauurijate kaasamisel, psühholoogilise ja juriidilise abi saamisel, kadunud inimese teavituskampaania korraldamisel.

Annetades Kadunud SA arveldusarvele EE661010220095092013, kirjutades selgitusse /annetus preemia või annetus varustus/. Kirjutades selgitusse /annetus preemia/ aitate SA-l Kadunud täiendada vanemate kadumisjuhtumite lahendamiseks viiva info eest pakutavat 10 000 euro preemiafondi, või kirjutades selgitusse /annetus varustus/ aitate SA Kadunud OPEROG Operatiivsel Otsingugrupil täiendada otsinguteks vajaminevat varustust, mille loeteluga saate soovi korral tutvuda lingil https://www.facebook.com/groups/OPEROGigaukssaabaidataeveryonecanhelp/